<>

Etter 34 ar er na dessverre Horten Bilmuseum stengt og stiftelsen under avvikling. For mer informasjon se var redegjorelse nedenfor.

After 34 years we regret to inform you that Horten Bilmuseum is closed permanently.

Kjare venner av Stiftelsen Horten Bilmuseum!

Etter litt over 34 ars betydelig frivillig innsats for bilkultur og bilhistorie har styret i stiftelsen dessverre besluttet a avvikle Horten Bilmuseum - og dermed stiftelsen som i alle ar har drevet dette museet.

Stiftelsen har i arene etter at Horten kommune og Vestfold fylkeskommune trakk tilbake sin okonomiske stotte etter politiske vedtak i 2004, hatt store utfordringer med a fa til en okonomisk forsvarlig drift. Til tross for et arlig driftsbudsjett i storrelsesorden kr. 160.000 har det ikke vart mulig a fa dekket inn dette ved ordinare inntekter. Heller ikke bidragene fra enkelte sponsorer - bade private og bedrifter - har vart tilstrekkelige.

Les mer her ...